گربه ماهی
catfish.ir wels catfish silurus glanis esbeleh Member of Fishbase.ir shilat fishery iran شیلات گربه ماهی اسبله محمد مهدی محجوب زردست
  contact gallery references discussion results material aboutwels carfish about home  
 

 

چکیده پایان نامه:

ماهی اسبله  Silurus glanis یکی از مهمترین ماهیان ایران و منطقه اوراسیا است. اهمیت این ماهی در زمینه هایی مانند تکثیر و پرورش، ماهیگیری ورزشی، اکوتوریسم و غیره می باشد. در این تحقیق تلاش شده که با نمونه برداری از 4 ایستگاه، بیولوژی و رفتارشناسی این ماهی مورد مطالعه قرار گیرد.

مقدمه:

گربه ماهیان از گروههای جانوری مهم در جهان هستند. حضور این گروه از ماهیان در نقاط مختلف جهان در دماها و ارتفاعات مختلف تنوع قابل ملاحظه ای به آنها داده است. این ماهیان دارای کاربردهای بسیار متنوعی هستند، برخی مانند گربه ماهی کانالی در تکثیر و پرورش اهمیت دارند. این ماهی مهمترین ماهی پرورشی کشور ایالات متحده است. تعداد یادی از آنها مانند کوریدوراس برای نگهداری زینتی مناسبند. صید بعضی از آنها مانند pla buk در جنوب شرق آسیا اهمیت فوق العاده ای دارد، و بسیاری از کاربردهای گوناگون پزشکی، توریستی، ورزشی و تجاری که هر کدام از گونه ها دارند. در این میان ماهی اسبله جزو معدود ماهیانی است که تمامی خصوصیات فوق الذکر را به تنهایی دارا می باشد. بدلیل همین خصوصیات در سراسر جهان اهمیت زیادی به این ماهی داده میشود، که در هر کشور این اهمیت به علت یکی از زمینه های فوق است. در کشور ایران این ماهی به علت حرام گوشت بودن چندان مورد توجه نیست. اما با روشن شدن سایر کاربردهای اسبله در زمینه های مختف و روشن شدن پتانسیل این ماهی برای جذب سرمایه می توان به وضعیت آینده این ماهی امیدوار بود. صادرات، تکثیر و پرورش، اکوتوریسم وماهیگیری ورزشی، کنترل بیولوژیک و مواردی ا این دست از علل لزوم توجه به این ماهی در ایران است.

 

  هزار کتاب شیلاتی