about wels__migration
head01 head02 head03
logo
catfish.ir wels catfish silurus glanis esbeleh Member of Fishbase.ir shilat fishery iran شیلات مهدی محجوب اسبله محمد مهدی محجوب زردست
  contact gallery references discussion results material aboutwels carfish about home  
welsback

سیستماتیک | پراکنش | مورفولوژی | تولید مثل | تغذیه | مهاجرت | طول، وزن، سن | تکثیر و پرورش | صید

 

ماهی اسبله اغلب جزو ماهیان نیمه مهاجر محسوب می شود. وجه تمایز این ماهی با سایر ماهیان در این است که کمتر از مناطق دریایی استفاده می کند و معمولا مهاجرتهای طولانی ندارد(کازانچف، 1981). دراسبله دونوع مهاجرت تغذیه ای و تولید مثلی دیده می شود: نوع تغذیه ای بطور اتفاقی انجام می شودکه طی آن اسبله ها ماهیهای عبوری را تعقیب می نمایند، که البته سرعت و زمان آن بسیار کم است. نوع دیگر مهاجرت، تولید مثلی می باشد که طی آن اسبله برای تخمریزی به بالادست می رود(Wheeler, 1969 ).
در مهاجرت تولید مثلی اسبله گاه 25 کیلومتر راه را طی می کند(عبدلی، 1378). گاه اسبله ها دارای دو جمعیت مهاجر و غیر مهاجر می باشند: مثلا در حوزه آّریز رود کورا در ارمنستان و آذربایجان دو نوع جمعیت مهاجر و غیر مهاجر همزمان وجود داشته اند. جمعیت مهاجر اسبله رود کورا دو بار در سال در فصول بهار و پاییز مهاجرت می کنند. از اواسط پاییز اسبله ها به تدریج در کف و بستر رودخانه یا آبگیرها جمع شده و آماده زمستان گذرانی می شوند(Berg, 1964
) در این موقع برای ماهیهای دیگر بی خطر شده به نحوی که ماهیهای دیگر در کنار آنها زمستان گذرانی می کنند(بریمانی، 1356).

خصوصیات زیستگاه اسبله: با وجود اینکه از لحاظ پراکنش سطح بسیاری راتحت پوشش دارد، اما در این محیط وسیع، تنها در مکانهایی با شرایط ویژه زندگی می کند. اسبله در رودخانه های عریض و دارای جریان آهسته و دریاچه هایی زندگی می کند که دارای بسترنرم، گلی و علفی باشند(تصویر)، با اینحال این ماهی قابلیت سازگاری زیادی دارد به نحوی که حتی در قویترین جریانهای رودخانه "پو" در ایتالیا نیز اسبله هایی با وزن بیش از نود کیلوگرم صید می شوند. در چنین آبهایی حتی قایقها نیز به سختی لنگر می اندازند(Black, 2001
).

اسبله دامنه وسیعی از را می تواند تحمل کند، اما میزان pH مناسب آن خنثی و حدود 7 می باشد. از نظر درجه حرارت با وجود اینکه اسبله در مناطق گرم رشد بیشتری دارد اما چون زیستگاه اصلی اسبله یعنی شرق اروپا منطقه ای سرد است آنرا جزو ماهیهای آبهای سرد طبقه بندی می کنند. رودخانه دانوب که اززیستگاههای مهم اسبله است، به صورت سالیانه یخ می زند بدون اینکه اسبله ها دچار مشکلی بشوند(Wheeler, 1981). اسبله ممکن است ندرتا و در آب و هوای طوفانی به سطح آب نیز بیاید. در تمام زیستگاههای اسبله داستانهایی میان مردم بومی در مورد هیولای رودخانه وجود دارد(Yarell, 1838). از فاکتورهای بسیار مهم اسبله در انتخاب زیستگاه، ساکت بودن منطقه و عدم تردد انسان می باشد.

 

 

 

 

  • Copyright © 2009-2013 Catfish.ir, All rights reserved.
  • Designed and Developed by: M. Mahjoob